Monitoring - kontrola jest to jeden z ważniejszych etapów dezynsekcji i deratyzacji. Powinien być przeprowadzony szczególnie dokładnie na samym początku, a następnie prowadzony ciągle, niezależnie od tego czy widoczne są ślady obecności gryzoni lub insektów czy też nie. Ciągłe prowadzenie kontroli umożliwia szybką reakcję w momencie pojawienia się zagrożenia. Monitoring umożliwia również podjęcie właściwych kroków niezbędnych do zastosowania właściwej profilaktyki i utrzymania higieny. 

 

 

 

Kompleksowa ochrona budynków przed szkodnikami

·         Lustracja obiektu;

·         Identyfikacja szkodnika;

·         Działania profilaktyczne;

·         Monitoring szkodników z użyciem odpowiednich urządzeń;

·         Zwalczanie szkodników metodami: fizycznymi, chemicznymi lub biologicznymi;

·         Ocena skuteczności działań;

 

·         Prowadzenie dokumentacji właściwej dla potrzeb zlecającego usługę i akceptowalną przez jednostkę kontrolną np. Sanepid.

Analiza zagrożeń i krytyczne punkty kontroli, HACCP – postępowanie mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa przeciw szkodnikom przez identyfikację i oszacowanie skali zagrożeń oraz ryzyka wystąpienia zagrożeń; system ten ma również na celu określenie metod eliminacji lub ograniczania zagrożeń oraz ustalenie działań korygujących.

System HACCP pozwala na uzyskaniu pewności, że  wykonano wszystko dla bezpieczeństwa wyrobu i konsumenta, w odniesieniu do przepisów, zasad dobrej praktyki produkcyjnej (GMP), dobrej praktyki higienicznej (GHP) i potrzeb klientów.

Siedem zasad HACCP

Zasada 1 – Identyfikacja zagrożeń i opisanie środków zapobiegawczych;

Zasada 2 – Identyfikacja krytycznych punktów kontroli (CCP);

Zasada 3 – Identyfikacja limitów krytycznych;

Zasada 4 – Ustalenie systemu monitorowania CCP;

Zasada 5 – Określenie działań korygujących;

Zasada 6 – Ustalenie procedur weryfikacji systemu;

Zasada 7 – Ustalenie procedur zapisów.

Etapy postępowania zgodnie z  zasadą HACCP

ETAP I:

 1. Identyfikacja i ocena zagrożenia przed szkodnikami.
 2. Rozpoznanie krytycznych punktów kontrolnych w jakich pojawić się może zagrożenie celem jego zwalczenia.
 3. Dla każdego punktu kontrolnego ustalamy i podejmujemy zakres działań:
  • montaż i oznakowanie pułapek monitorujących owady,
  • montaż i oznakowanie stacji deratyzacyjnych na zewnątrz,

Dla każdego punktu kontrolnego określany jest limit akceptowalny i nieakceptowalny.

 

ETAP II

 1. Wprowadzenie systemu monitoringu punktów kontrolnych:
  • wymiana preparatów deratyzacyjnych,
  • kontrola i wymiana pułapek monitorujących owady,
  • kontrola stacji deratyzacyjnych.
 2. Podejmujemy działania korygujące w sytuacji osiągnięcia limitów nieakceptowalnych:
  • dezynsekcja opryskowa,
  • dezynsekcja żelowa,
  • deratyzacja,
  • zamgławianie,
  • działania higieniczne, mechaniczne, chemiczne.

 

GHP, HACCP – prowadzimy dla Naszych klientów pełną dokumentację wg standardów i akceptacji Sanepidu.