DERATYZACJA - zwalczanie gryzoni

Apogeum czystości oferuje ceny konkurencyjne, elastyczne, uwzględniające oczekiwania i potrzeby Zleceniodawcy w zakresie świadczenia usługi na podstawie wynegocjowanej umowy. 

·         Ceny ustalane z Państwem indywidualnie na podstawie kalkulacji uwzględniającej rodzaj, specyfikę i zakres usług oraz indywidualne życzenia klienta.

·         Wycena usługi odbywa się na miejscu, w którym ma być wykonana z uwzględnieniem wszystkich realiów występujących w miejscu zagrożenia przez szkodnika

·         Wycena usługi jest ustalana według ogólnego polskiego cennika z zakresu usług dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji oraz obejmuje koszt dojazdu do klienta.

·         Usługi są wykonywane zgodnie z obowiązującymi normami BHP.

·         Przeprowadzamy szkolenie z zakresu identyfikacji, zwyczajów oraz oznak występowania szkodników.

·         Do każdego zabiegu dołączamy dokumentację wymaganą i akceptowaną przez instytucje kontrolujące (Sanepid, Straż Miejską itp.).

 Informacje oraz ceny zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Zawarte tu informacje oraz ceny mogą różnić się od informacji i cen w aktualnej ofercie Specjalistycznego Zakładu DDD Apogeum czystości.

 

Dariusz Kuczyński

 

 

Deratyzacja jednorazowa

od 60 pln

Deratyzacja przeprowadzana jest z zastosowaniem rodentycydów umieszonych w oznaczonych karmnikach tekturowych. Dodatkowo oznaczane są na drzwiach miejsca wyłożenie karmników .Usługa wykonywana jest wewnątrz budynków: mieszalnych, biurowych, magazynowych, przemysłowych, gospodarczych i innych, o ile inne przepisy nie stanowią inaczej. W cenie usługi znajduje się też ocena stanu technicznego obiektu, ze wskazaniem na źródła infestacji gryzoni oraz informacje o działaniach jakie należy podjąć aby problem nie nawracał.

 

 

Deratyzacja –

 odłowienie gryzoni

od 120 pln

Deratyzacja z zastosowaniem pułapek mechanicznych (myszołapek, szczurołapek, klatek, chwytaczy żywołownych) lub lepowych. Usługa wykonywana zazwyczaj wewnątrz pomieszczeń, w szczególności w obiektach gdzie nie można zastosować rodentycydów lub ich zastosowanie jest nie polecane.

 

 

Deratyzacja

 z zastosowaniem karmników deratyzacyjnych

od 100 pln

Deratyzacja przeprowadzana na zewnątrz i w piwnicach. Usługa obejmuje rozstawienie karmników deratyzacyjnych plastikowych  wraz z rodentycydem oraz oznaczenie terenu, na którym przeprowadzane są działania. Po zakończeniu działań - najpóźniej 21 dni od ostatniej wizyty kontrolnej, karmniki są demontowane.

 

 

Deratyzacja okresowa

od 320 pln

Deratyzacyjna z zastosowaniem karmników deratyzacyjnych* rozmieszczanych w piwnicach oraz wokół budynku na okres co najmniej 1 roku z możliwością przedłużenia. Usługa składa się z dwóch etapów i obejmuje:

1 etap -montaż  karmników plastikowych lub metalowych na stałe oraz rozłożenie rodentycydów,
2 etap -co najmniej 4 kontrole (1 raz na kwartał), w ramach których dokonuje się przeglądu karmników (czyszczenia, wymiany preparatu, utylizacji padłych gryzoni, itd.) 

*
ostateczna cena zależy od modelu wybranych karmników i ich ilości

 

 

Wizyta kontrolna  - monitoring

od 40 pln

Wizyta kontrolna przeprowadzana w ramach działań deratyzacyjnych. Obejmuje dojazd do klienta oraz dołożenie preparatów lub pułapek.

 

 

Dojazd do klienta w celu utylizacji gryzoni

50 pln

Usługa obejmuje dojazd do klienta oraz zebranie i utylizację odłowionych bądź padłych gryzoni zgodnie z przepisami.